półkolonie zimowe

Numer konta dla rodziców do wpłat za półkolonie zimowe: 

42 1240 1037 1111 0011 0912 5863 

Tytułem:  
NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA – PÓŁKOLONIE ZIMOWE – PIERWSZY TYDZIEŃ*/DRUGI TYDZIEŃ*/2 TYGODNIE* 
*) wpisać właściwe 

Listy zakwalifikowanych uczestników są dostępne w sekretariacie szkoły. 
Stawka za dziecko, to 20zł na dzień. 
Prosimy o wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2023 r. 

Zapraszamy dzieci w wieku 7 – 12 lat na półkolonie zimowe organizowane w naszej placówce w dniach 16 – 27 stycznia 2022 r.

Karty kolonijne wraz z załącznikami dostarczamy do sekretariatu szkoły od 3 stycznia 2023 r w godzinach pracy sekretariatu.

Opłatę w wysokości 200 zł za 10 dni półkolonii należy uiścić przelewem, po zakwalifikowaniu uczestnika do wypoczynku, termin wykonania przelewu oraz numer konta zostaną umieszczone na stronie szkoły.
Skip to content