I WIDZEWSKIE TARGI EDUKACYJNE


Zapraszamy serdecznie uczniów klas VIII wszystkich łódzkich szkół podstawowych i ich rodziców na I Widzewskie Targi Edukacyjne organizowane w Szkole Podstawowej nr 33 na ul. Lermontowa 7. Na targach swoją ofertę edukacyjną  zaprezentuje 27 szkół ponadpodstawowych. Targi odbędą się w godzinach 17 – 19 (można wejść o dowolnej porze w tym przedziale czasowym). Warto zaznaczyć, że w targach wezmą również udział placówki, których oferta jest dedykowana dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. 
Szkoły, które zadeklarowały udział w Targach: 
1.            Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich 
2.            Zespół Szkół Ekonomii i Usług 
3.            Technikum nr 3 
4.            Zespół Szkół Gastronomicznych 
5.            Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 
6.            Zespół Szkół Samochodowych 
7.            Zespół Szkół Elektronicznych 
8.            Zespół Szkół Geodezyjno Technicznych 
9.            Zespół Szkół Przemysłu Mody 
10.          Zespół Szkół Poligraficznych 
11.          Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
12.          Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych 
13.          Anagra Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa 
14.          Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 
15.          Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 
16.          Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 
17.          VI Liceum Ogólnokształcące 
18.          VIII Liceum Ogólnokształcące 
19.          XI Liceum Ogólnokształcące 
20.          XII Liceum Ogólnokształcące 
21.          XXIV Liceum Ogólnokształcące 
22.          XXIX Liceum Ogólnokształcące 
23.          XXX Liceum Ogólnokształcące 
24.          XXXI Liceum Ogólnokształcące 
25.          XXXII Liceum Ogólnokształcące 
26.          XLII Liceum Ogólnokształcące 
27.          Liceum Ogólnokształcące w Wiśniowej Górze 


SP 33 – szkoła warta wyboru

Głos Rodziców Uczniów w sprawie naszej szkoły.
Skip to content