Patron

Stefan Kopciński urodził się 3 marca 1878 roku w Stradlicach. Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, co umożliwiło mu zostanie psychiatrą oraz pracę w szpitalu psychiatrycznym w podłódzkiej Kochanówce, a także w Tworkach i w Penzie. Był także działaczem Towarzystwa Kultury Polskiej (1908-1913).

Swoje życie zawodowe związał między innymi z Łodzią, gdzie przebywał w latach 1918-1928. Sprawował przez ten czas funkcje senatora, radnego oraz przewodniczącego Wydziału Oświaty i Kultury Zarządu Miejskiego.

S. Kopciński był wybitnym działaczem oświatowym, dla którego ważne było dobro dzieci. Jego wysiłki miały decydujące znaczenie dla wprowadzenia w Łodzi powszechnego obowiązku podjęcia nauki, co wówczas było pionierską inicjatywą.

Był także działaczem Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz jednym z liderów Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Zmarł 10 czerwca 1934 r. w Warszawie, gdzie został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. Za swoje dokonania i zasługi został wybrany patronem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 w Łodzi.

Skip to content