Oferta

Nasza szkoła oferuje:

naukę w mało licznych klasach, w tym naukę w oddziałach integracyjnych
przyjazną atmosferę nauki, życzliwych nauczycieli
naukę języków obcych
wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego
liczne zajęcia pozalekcyjne
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów potrzebujących pomocy i wsparcia
pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu
nowoczesną Eko-pracownię
pełnowymiarową salę gimnastyczną, nowy kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych i bieżnię
bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw dla dzieci oraz salę zabaw, sfinansowane z rządowego programu „Radosna Szkoła”
dobrze wyposażoną salę do rehabilitacji ruchowej
Salę Doświadczania Świata
realizację projektów międzynarodowych
akcje w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
dostęp do bezpłatnego dziennika elektronicznego
bezpłatną opiekę w świetlicy dla dzieci z klas I-III z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe
opiekę pielęgniarki szkolnej
oddzielne korytarze dla najmłodszych
dwóch nauczycieli w klasach integracyjnych
Skip to content