Rada pedagogiczna

Dyrektor: mgr Anna Kaleta
Wicedyrektor: mgr Mariola Górecka

Edukacja Wczesnoszkolna
mgr Karolina Dąbrowska
mgr Małgorzata Kamińska
mgr Małgorzata Kujawińska
mgr Magdalena Makowska
mgr Magdalena Piaszczyk-Kulej
mgr Renata Wachowicz

Język Polski
mgr Jakub Jakubik
mgr Elżbieta Kotkowska
mgr Joanna Miroszewska

Język Angielski
mgr Joanna Dimitrova
mgr Edyta Musiał
mgr Małgorzata Nowogórska
mgr Aleksandra Wajcht

Język Hiszpański
mgr Kamila Krzemińska

Matematyka
mgr Anna Kaczmarek
mgr Marzena Niewiadomska

Informatyka
mgr Piotr Blomberg
mgr Marcin Pękala

Historia
mgr Izabela Mierzejewska

Wiedza o społeczeństwie
mgr Jakub Jakubik

Przyroda
mgr Iwona Lewandowska
mgr Dorota Rochmińska

Biologia
mgr Dorota Rochmińska

Geografia
mgr Iwona Lewandowska

Chemia
mgr Violeta Wojtaszczyk

Fizyka
mgr Monika Śmiechowicz

Plastyka, Muzyka, Technika
mgr Katarzyna Muszyńska-Rećko
mgr Iwona Lewandowska – technika

Wychowanie Fizyczne
mgr Piotr Blomberg
mgr Joanna Góral
mgr Michał Panas

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Dorota Rochmińska

Nauczyciele WDŻ
mgr Kinga Mielczarek

Doradztwo zawodowe
mgr Anna Kwiatkowska

Religia
mgr Anna Różańska
mgr Katarzyna Wolna

Etyka
mgr Magdalena Piaszczyk-Kulej
mgr Joanna Miroszewska

Pedagog Szkolny
mgr Sylwia Cieplucha

Pedagog Specjalny
mgr Anna Kwiatkowska

Psycholog Szkolny
mgr Katarzyna Kabza-Kowalczyk

Nauczyciele Wspomagający
mgr Marzena Cepińska
mgr Justyna Drozdek
p. Joanna Golińska
mgr Joanna Granek
mgr Julia Łowicka
mgr Renata Marcinek
mgr Kinga Mielczarek
mgr Joanna Miller
mgr Aneta Misiak-Taras
mgr Agnieszka Noskowska
mgr Ewa Nowicka
mgr Lucyna Owczarek
mgr Anna Półtorak
mgr Agnieszka Strzyżewska
mgr Katarzyna Wira-Świątkowska
mgr Ewa Witczak

Nauczyciele Terapeuci – rewalidacja i PPP
mgr Marzena Cepińska
mgr Sylwia Cieplucha
mgr Karolina Dąbrowska
mgr Justyna Drozdek
p. Joanna Golińska
mgr Joanna Granek
mgr Jakub Jakubik
mgr Elżbieta Kotkowska
mgr Małgorzata Kujawińska
mgr Anna Kwiatkowska
mgr Julia Łowicka
mgr Renata Marcinek
mgr Kinga Mielczarek
mgr Izabela Mierzejewska
mgr Joanna Miller
mgr Joanna Miroszewska
mgr Aneta Misiak-Taras
mgr Agnieszka Noskowska
mgr Ewa Nowicka
mgr Lucyna Owczarek
mgr Iwona Paprocka
mgr Anna Półtorak
mgr Agnieszka Strzyżewska
mgr Monika Śmiechowicz
mgr Renata Wachowicz
mgr Katarzyna Wira-Świątkowska
mgr Ewa Witczak

Świetlica
p. Marzanna Dolińska
mgr Mariola Górecka
mgr Marta Lenart
mgr Anna Kaleta
mgr Joanna Miller
mgr Angelika Wilamowska

Biblioteka
mgr Joanna Pietrasik


Skip to content