Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Strona zawiera odnośniki do stron zewnętrznych, które są częściowo zgodne z ustawą.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi

6.09.2022 –  Deklaracja dostępności – BIP-Szkoła Podstawowa Nr 33 w Łodzi.

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Podstawowa nr 33 w Łodzi znajduje się przy ul. Lermontowa 7, przed szkołą znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku szkoły jest bezpośrednio z ulicy. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna chcącą wejść do szkoły, po uprzednim umówieniu się telefonicznym przez sekretariat szkoły, może skorzystać z windy obsługiwanej przez pracownika szkoły. Pracownik szkoły doprowadzi osobę niepełnosprawną do wskazanego miejsca.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

                a. osoba do kontaktu: Anna Kaleta

                b. e-mail: kontakt@sp33.elodz.edu.pl

                c. telefon: 42 672 70 95

Skip to content