Obiady

INFORMACJE DLA RODZICÓW –OBIADY ROK SZKOLNY 2023/2024

Prosimy o przekazywanie wypełnionej umowy do pudełka przy wejściu głównym do szkoły, 1 egzemplarz dla jednego ucznia. Proszę pamiętać aby umowy się nie dublowały.
Jeżeli rodzic występuje o dofinansowanie z MOPS prosimy nie wypełniać umowy.

Skip to content