Obiady

INFORMACJE DLA RODZICÓW –OBIADY ROK SZKOLNY 2022/2023

RODZICE KORZYSTAJĄCY Z DOFINANSOWANIA Z MOPS NIE WYPEŁNIAJĄ UMOWY NA KORZYSTANIE Z OBIADÓW
 
RODZICE WYPEŁNIAJĄCY UMOWĘ NA KORZYSTANIE Z OBIADÓW MUSZĄ PAMIĘTAĆ:
 -WYPEŁNIENIAMY  TYLKO JEDEN  EGZEMPLARZ UMOWY DLA JEDNEGO DZIECKA
  -BARDZO WAŻNE NIE DUBLUJEMY
 
WYPISANE UMOWY NALEŻY WRZUCIĆ DO SKRZYNKI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM SP33

Umowa

Skip to content