TPD

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzone przez Oddział Dzielnicowy Łódź – Widzew mieści się przy SP 33.

Przeznaczone jest dla dzieci w wieku szkolnym.

Godziny otwarcia:

1200 – 1600 (rok szkolny)
1000 – 1400 (ferie, wakacje)

Przyświecają nam następujące cele:

Stymulowanie rozwoju emocjonalnego poprzez tworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
Wyrównywanie braków w nauce
Rozwijanie pasji i zainteresowana
Kreowanie zachowań akceptowanych w bliższym i dalszym środowisku
Pogłębianie umiejętności radzenia sobie w sytuacji porażek i zagrożeń

Podczas pobytu w ognisku podopieczni otrzymują podwieczorek (kanapki, płatki z mlekiem, herbata, owoce). Uczestniczą w zajęciach kulinarnych, sportowych, plastycznych, manualnych. Korzystają z gier planszowych, komputerów i sprzętu sportowego. Od kilku lat kładziemy duży nacisk na promowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowe odżywianie. Jest to możliwe dzięki naszym darczyńcom ( w bieżącym roku szkolnym jest to „Kulczyk Foundation”). Środki na prowadzenie ogniska pochodzą z MOPSu oraz pozyskiwane są przez Zarząd Regionalny TPD. Od stycznia 2016r do ogniska uczęszcza 51 dzieci (średnio 30 osób dziennie).


Skip to content