UNICEF „Program UNICEF Polska: komunikacja, promocja, widoczność, współpraca z partnerami”.

Działania zrealizowane w naszej szkole w ramach wsparcia finansowego zapewnionego przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.


Posiłki w szkole

Zapewnienie posiłków w szkole w ramach programu UNICEF dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

Pomoce dydaktyczne

Nasza szkoła zakupiła książki, zeszyty ćwiczeń , multimedialne materiały dydaktyczne i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów, będącymi uchodźcami z Ukrainy.

Różowe skrzyneczki

Nasza szkoła zakupiła tzw. różowe skrzyneczki z akcesoriami higienicznymi dla dziewcząt. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu UNICEF Polska w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu w szkołach.
Skrzyneczki zamontowane są w szkolnym gabinecie medycznym, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego i w toalecie dziewcząt na pierwszym piętrze.


Piknik integrujący

W ramach działań integracyjnych dla uczniów z Ukrainy i Polski, na rozpoczęcie roku szkolnego, dzieci i młodzież uczestniczyła w pikniku w Ballandii. Było to wydarzenie sprzyjające budowaniu dobrych relacji w atmosferze wyśmienitej zabawy.
Skip to content