Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21 czerwca czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Radosny wydarzenie podsumowujące pracę uczniów i ich wysiłek włożony w naukę. Pani Dyrektor wręczyła nagrody książkowe uczniom klas 1-8, wyróżniającym się wysokimi osiągnięciami edukacyjnymi i bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem. Uczniowie z klas 4-7 z najwyższymi średnimi ocen otrzymali stypendia edukacyjne, natomiast uczeń z klasy 8 otrzymał srebrną tarczę. Po pełnych radości i dumy chwilach nastąpił czas pożegnań. Dziś ostatni raz w naszej szkole spotkaliśmy się z ósmoklasistami, którym życzymy dostania się do wymarzonej szkoły, gdzie będą zdobywać wiedzę, rozwijać swoje pasje i nawiązywać przyjaźnie. Pożegnaliśmy się z nauczycielami i pracownikami szkoły, którzy wybrali inną drogę na realizację swoich marzeń. Cała społeczność szkolna złożyła podziękowania Pani Dyrektor Annie Kalecie i Pani Wicedyrektor Marioli Góreckiej oraz Pani Małgorzacie Rajskiej, kierownikowi administracji za wieloletni wysiłek, zaangażowanie i pracę w budowanie szkoły, taką jaką ją znamy dziś, do której chętnie przychodzimy.
Wszystkim życzymy radosnych i bezpiecznych wakacji!


Skip to content