Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wysoki poziom edukacji

Nasza szkoła prezentuje wysoki poziom edukacji. Uczniowie SP 33 osiągają wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych.

Skip to content