„Z kulturą mi do twarzy”

Zakończyliśmy przygodę z MIĘDZYNARODOWYM PROJEKTEM EDUKACYJNYM „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”.

Podczas realizacji wybranych przez nas zadań tematycznych w czterech modułach: I moduł – W KRAINIE MUZ, II moduł – TU JEST MOJE MIEJSCE, III moduł – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ, IV moduł – KULTURY ŚWIATA, uczniowie poszerzali wiedzę o otaczającym świecie. Działania w ramach projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dzieci, prowadzących do poznania wartości i norm społecznych. Przyczyniły się również do kształtowania u dzieci empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Rozwijał poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką, wpłynął pozytywnie na kształtowanie poczucia przynależności do kraju, oraz naszej „małej ojczyzny”, a także wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, patriotyzm.
Projekt rozbudzał kreatywność, ciekawość poznawczą, twórcze działanie oraz samodzielność. Zachęcał do samodzielnego poszukiwania, odnajdywania odpowiedzi, wyszukiwania rozwiązań, rozwijał postawy świadomego twórcy i odbioru kultury. Uczestnictwo w projekcie łączyło zabawę i naukę. Projekt pozwalał na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Otworzył uczestników na zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez samodzielne działania wspierane przez nauczyciela.
Udział w projekcie był dla nas wspaniałą przygodą, która dostarczyła nam wiele radości.
Bardzo dziękujemy uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w realizację projektu! – Koordynatorzy.
Skip to content