Świetlica

Opieka i rozwijanie zainteresowań uczniów

Z opieki świetlicowej korzystają dzieci zapisane do świetlicy, dzieci nieuczęszczające na zajęcia z religii i wychowania fizycznego oraz dzieci czekające na zajęcia dodatkowe. 

W świetlicy szkolnej uczniowie mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach rozwijających zainteresowania i zdolności, kreatywność i pobudzających wyobraźnię-plastycznych, technicznych, muzycznych i ruchowych. Mają też czas na swobodne zabawy i gry w wybranym gronie, co jest bardzo ważne w rozwijaniu kompetencji społecznych.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych zajęcia świetlicowe często odbywają się na świeżym powietrzu-na boiskach i terenie zielonym wokół boisk. W razie niepogody zabawy i zajęcia ruchowe prowadzone są w sali gimnastycznej i sali zabaw. W świetlicy szkolnej dzieci mogą też odrobić prace domowe, korzystając, w razie potrzeby, z pomocy nauczyciela.

Skip to content